Wednesday, April 7, 2010

EXT-0009 CARRE+ORGANIZATION/SHOGUN'S SADISM


CARRE+ORGANIZATION

SHOGUN'S SADISM

EXT-0009 2008.6.14 RELEASE 1800yen (TAX IN)


01.Tokugawa onna keibatsu-emaki: Ushizaki no kei (21:17)

02.Tokugawa sex kinshi-rei: Shikijo daimyo (15:07)

03.Tokugawa irezumi-shi: Seme jigoku (15:22)


amazon myspace